• Ekran Startowy
  Ekran Startowy
 • Główny ekran programu
  Główny ekran programu
 • Program w akcji - dokumenty RW/PW dodane !
  Program w akcji - dokumenty RW/PW dodane !

INWENTARYZATOR dla Subiekt GT Sfera

Program ns_inwentaryzator pozwala na komfortowe i szybkie przeprowadzenie inwentaryzacji w programie Subiekt GT.

 

 

Moduł eliminuje słabe punkty standardowego modułu SZYBKA INWENTARYZACJA dostępnego w programie Subiekt GT.

 

Jest to też dobra alternatywa, dla modułu Inwentaryzacja dostępnego od wersji 1.23 Subiekta GT, która co prawda eliminuje słabe punkty szybkiej inwentaryzacji, ale dla wielu użytkowników ta forma może być nieczytelna i za bardzo skomplikowana.

 

 

 

Podstawowe cechy programu ns_inwentaryzator to:

 • możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji wybranego magazynu lub wybranej grupy towarowej (na wybranym magazynie).
 • inwentaryzacja może odbywać się na dowolnej ilości stanowisk komputerowych
 • spis z natury może być przeprowadzony również z wykorzystaniem kolektorów danych lub Subiekta Mobilnego
 • dane spisowe nie znikają po zatwierdzeniu inwentaryzacji
 • wygodny podział pracy spisowej na wielu pracowników

 

Program inwentaryzator, do przeprowadzenie czynności inwentaryzacji, potrzebuje danych na temat aktualnego stanu magazynu lub wybranej grupy towarowej.

 

Stan ten wprowadzamy do dowolnych dokumentów o kategorii Inwentaryzacja.

Same dokumenty "spisowe" nie powinny wywoływać skutku magazynowego. Z tego też powodu, najbardziej odpowiednim typem dokumentu będzie Zamówienie od Klienta (ZK) lub Zamówienie do dostawcy (ZD).

 

Suma pozycji z wybranych dokumentów "spisowych", stanowi spis z natury dla wybranego magazynu lub wybranej grupy towarowej.

Logiczne wydaje się rozbicie spisu na wiele części (dokumentów ZK) - tak aby zwiększyć czytelność całej operacji.

 

Przykładowo, dla każdego regału na magazynie można zapisać osobny dokument ZK i wydelegować do tego zadania osobnego pracownika.

Dokumenty mogą być wprowadzane zarówno z programu Subiekt GT w sposób standardowy (klawiaturą lub  z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych)  lub przy pomocy kolektora danych albo Subiekta Mobilnego.

Do wypisywania dokumentów na podstawie danych pochodzących z kolektora służy nasz program ns_kolektor - opisany na osobnej stronie.

 

Program, po wybraniu dokumentów stanowiących spis z natury, automatycznie sumuje wszystkie powtarzające się pozycje i porównuje je do aktualnego stanu wg programu Subiekt.

Ostatnim etapem działania, jest automatyczne wygenerowanie dokumentu PW (Przychód Wewnętrzny) z pozycjami nadmiarowymi oraz dokumentu RW (Rozchód Wewnętrzny) z pozycjami, których brakuje.

 

Dokumenty RW/PW otrzymują kategorię Inwentaryzacja oraz opcjonalnie osobną numerację związaną z podanym rozszerzeniem (w tym przypadku w ustawieniach numeracji w subiekcie dla RW/PW należy włączyć "łamany przez rozszerzenie numeru")

 

Cena programu: 390 zł netto

 

 


Demo: kliknij

Aktualna wersja: 2.3

Opis zmian: kliknij

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc

 

 

--------------

 

!!!

Dostępny jest również dodatkowy program - "porównanie dokumentów" - pełniący funkcję kontrolną. Przykładowo w czasie inwentaryzacji, dwie niezależne osoby tworzą dokument określający aktualny stan magazynu. Porównanie obydwu dokumentów pozwala wychwycić różnice i poprawić pozycje "sporne".

Opis na osobnej stronie.