• Konfiguracja urządzenia fiskalnego
  Konfiguracja urządzenia fiskalnego
 • Wybór urządzenia
  Wybór urządzenia
 • Stare ustawienie stawek
  Stare ustawienie stawek
 • Nowe po zmianie
  Nowe po zmianie

Jak ustawić drukarkę / kasę fiskalną w Subiekcie 4

 

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych. informuję, że - po zmianie stawek w urządzeniu fiskalnym, należy dodatkowo wprowadzić zmiany do konfiguracji Subiekta 4.

 

Konfiguracja połączenia z urządzeniem fiskalnym:

 

Administrator -> Towary -> Podatki -> Symbole stawek w urządzeniach fiskalnych

 

 

Funkcja dostępna po zalogowaniu się na "SZEFa".

 

Po wyborze ww przycisku, wybieramy drukarkę fiskalną

(tą samą, która skonfigurowana jest w Administrator -> Drukarki -> drukarka fiskalna).

 

Na ekranie pojawi aktualne przyporządkowanie stawek Subiektowych do stawek w urządzeniu fiskalnym.

Należy to przyporządkowanie zmienić, aby pasowało do nowych stawek w urządzeniu.

 

Może się zdarzyć sytuacja, w której aktualne przyporządkowanie stawek nie występuje (255/ NU na wszystkich pozycjach). Wtedy przydatne staje się wywołanie funkcji "Standard". Spowoduje to standardowe ustawienie tabeli, przy czym standard dotyczy okresu minionego.

 

Kolejne zrzuty ekranów, pokazują przebieg takiej operacji.

 

Informacja dodatkowa:

 

 • Sposób przypisania kodów sterujących do stawek fiskalnych (A, B, C, D, G itd.) należy skopiować z dotychczasowych lub standardowych ustawień. Najczęściej będzie to A - 65, B - 66, C - 67, D - 68, G - 90), ale zdarzają się również inne przyporządkowania (A - 1, B - 2 itd)
 • W przypadku, gdy nie pamiętacie Państwo jakie jest hasło na SZEFa istnieje możliwość zakupu dodatkowego modułu serwisowego umożliwiającego zresetowanie hasła SZEFa (koszt 60 zł brutto) lub usługa w tym zakresie.

 

 

 

Ryszard Kurek