Subiekt 4 DOS - JPK_V7

Aktualizacja 2022.
v2.0b - aktlizacja nagłówków do wersji JPK_V7 (2) - wersja 2022 - aktualizacja grzecznościowa polegająca tylko na podmianie nagłówków na nowsze, co pozwala odczytać plik w dotychczasowej formie  w programach księgowych.

Użycie tylko na własną odpowiedzialność.

 

W wersji demo można wygenerować plik za pierwszą połowę stycznia 2022 i sprawdzic, czy jest ok.

Koszt aktualizacji do wersji 2022 (2.0b) - 300 pln netto.

 

Program nie będzie w przyszłości rozwijany.

 
 

 

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT zobowiązani są do wysyłania JPK_V7,  czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Ten nowy rodzaj pliku to połączenie  JPK_VAT (w wersji rozszerzonej o kody GTU, oznaczenia procedur i dokumentów) oraz danych z deklaracji VAT-7.


Aby wspomóc użytkowników programu Subiekt 4 dla DOS powstał dodatek:

Moduł generujący plik JPK_V7 dla Subiekta 4.


JPK_V7 - składa się z dwóch częścu - części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej.  Niniejszy dodatek dla Subiekta 4, podobnie jak poprzedni dodatek (generujący JPK_VAT 3), tworzy część ewidencyjną związaną z rejestrem sprzedaży VAT.

 

Aktualna wersja programu: 2.0b

 

Link do aktualnej wersji programu dostępny jest na dole tej strony. Wersja DEMO generuje pliki tylko za pierwszą połowę października 2020.

 

Zadaniem tego programu jest wygenerowanie pliku typu JPK_V7 na podstawie rejestru sprzedaży VAT programu Subiekt 4.

Utworzony plik - to plik XML zgodny ze specyfikacją JPK_V7 (1).

 

 

Sposób ustawiania wymaganych oznaczeń na potrzeby pliku JPK_V7.

 

 

Nowy format JPK_V7 wymaga oznaczenia na poziomie dokumentu informacji o użytych GTU (Grupy Towarów i Usług) na danym dokumencie oraz inne znaczniki określające wymagane prawem zapisy (oznaczenie procedur).

Oznaczenia te mają dwa źródła:

 

 

 • a) Określenie GTU towaru na poziomie kartoteki towarowej
 • b) Określenie pozostałych znaczników na poziomie dokumentu (w tym również GTU)

 

 

Ad. a

Określenie przynależności danego towaru do jednej z grup GTU będzie polegało na zapisaniu w dowolnym polu tekstowym (w dowolnym miejscu tego pola) na kartotece towaru, znacznika (GTU_X) , gdzie za X możemy wstawić liczby od 1 do 13. Przykład znaczników GTU: (GTU_6), (GTU_12) itp.

Dowolne pole tekstowe oznacza takie pola jak: KOD, NAZWA, UWAGI, SWW, GRUPA, SYMBOL TOWARU U DOSTAWCY, KOD KRESKOWY

 

Zamiast nawiasów okrągłych możliwe jest również użycie nawiasów ostrych <> oraz kwadratowych [].

 

Poszukiwane znaczniki to:

 

 • (GTU_1) - napoje alkoholowe
 • (GTU_2) - paliwa
 • (GTU_3) - oleje opałowe
 • (GTU_4) - wyroby tytoniowe
 • (GTU_5) - odpady
 • (GTU_6) - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
 • (GTU_7) - pojazdy oraz części samochodowe
 • (GTU_8) - metale szlachetne oraz nieszlachetne
 • (GTU_9) - leki i wyroby medyczne
 • (GTU_10) - budynki, budowle i grunty
 • (GTU_11) - usługi przenoszenia  uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • (GTU_12) - usługi niematerialne
 • (GTU_13) - usługi transportowe i magazynowe

 

 

 

Dokładny opis GTU dostępny jest np. tu:

https://jpk.info.pl/jpk-v7/gtu-oznaczenie-grupowanie-towaru-uslug-plik-jpk-v7m-jpkv7k/

 

Ad. b

Na poziomie dokumentu możemy również możemy ustalić znaczniki GTU oraz dodatkowo określić zastosowaną procedurę. Odbywać się to będzie poprzez wpisanie znacznika (patrz dalej) do dowolnego pola tekstowego (w dowolnym miejscu) na poziomie dokumentu. Jako pole tekstowe możemy użyć pole UWAGI, NUMER ZAMOWIENIA, KATEGORIA, PODTYTUŁ, NA PODSTAWIE, KOMENTARZ lub NR REJ.

 

Poszukiwane znaczniki mają mieć postać (GTU_X) - jak na poziomie kartoteki towarowej albo  (XYZ) , gdzie XYZ to miejsce na podanie oznaczenia konkretnej procedury, np (TP) (transakcje między podmiotami powiązanymi), (MPP) - obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

 

Zamiast nawiasów okrągłych () możliwe jest również użycie nawiasów ostrych <> lub kwadratowych [].

 

Poniżej pełna lista znaczników, jakie będą poszukiwane i zaznaczane w JPK to:

 

 • (SW) - sprzedaż wysyłkowa poza terytorium kraju
 • (EE) - usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroczniczne
 • (TP) - transakcje między podmiotami powiązanymi
 • (TT_WNT) - transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej - WNT
 • (TT_D) - transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej - dostawa
 • (MR_T) - Marża - usługi turystyki
 • (MR_UZ) - Marża - towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
 • (I_42) - import towarów w procedurze celnej 42
 • (I_63) - import towarów w procedurze celnej 63
 • (B_SPV) - transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8a ust.1 ustawy
 • (B_SPV_DOSTAWA) - transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8a ust.4 ustawy
 • (B_MPV_PROWIZJA) - transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8b ust.2 ustawy
 • (MPP) - obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

 

 

 

Zamiast nawiasów okrągłych możliwe będzie zastosowanie również nawiasów ostrych <>

 

Dokładny opis znaczników dostępny jest np. tu:

https://jpk.info.pl/jpk-v7/procedury-podatkowe-oznaczenia-jpk-v7m-v7k/#tabelaprocedurypodatkowejpkv7

 


Uwagi odnośnie oznaczeń:

 

 • wielkość liter znaczników - nie ma znaczenia
 • możemy stosować nawiasy okrągłe ostre i kwadratowe - wg uznania
 • znaczniki muszą być zawarte w pliku JPK_V7 wysyłanym do skarbówki, ale znaczniki te nie muszą być drukowane na fakturach.
 • zastosowany sposób wyszukiwania znaczników powoduje, że Państwo wybieracie dogodne miejsce do umieszczania znaczników, a to z kolei ma wpływ, czy te znaczniki będą się drukowały na fakturach
 • jeśli stosujemy bardzo ogólne opisy w kartotekach (np. usługowych) a rodzaj GTU zależy od konkretnie wykonywanej czynności - np. w przypadku usług niematerialnych, które czasami wymagaja oznaczenia (GTU_12)  a czasami nie - to na poziomie kartoteki towarowej nie powinniśmy oznaczać GTU, a zrobić to dopiero na poziomie dokumentu, który tego wymaga.

 

 

 

JPK_V7 - Oznaczenie typu dokumentu.

 

Najnowsza wersja JPK wprowadza jeszcze dodatkowe oznaczenia typu dokumentu.

Wśród tych, będących w zasięgu programu fakturujacego - jest znacznik (FP) - Faktura do Paragonu. Taki znacznik będzie się pojawiał na dokumentach typu faktura VAT sprzedaży, które zostały  zafiskalizowene. Działanie takie ma miejsce tylko w przypadku gdy wybraliśmy stosowną na głównym ekranie mojej aplikacji.

 

Zalecam omówienie takiego znacznika z księgową.

 

 

Ogólne uwagi dotyczące programu:

 1. Z założenia, wygenerowany plik XML powinien być przekazany do Państwa księgowości / biura rachunkowego - gdzie w zależności od systemu księgowego, dane z wygenerowanego pliku będą mogły być zaimportowane do rejestrów sprzedaży i/lub scalone z rejestrem zakupowym generowanym przez księgowość oraz połączne z deklaracją VAT-7.
 2. Program subiekt_jpk_v7 - jest programem pracującym w systemie Windows (XP,Vista,7,8,10) i pobiera dane bezpośrednio z programu Subiekt 4, nawet podczas pracy innych stanowisk. Sposób działania programu widoczny jest na zrzutach ekranu widocznych po prawej stronie.
 3. Dane dotyczące rejestrów VAT sprzedaży - pobierane są w sposób identyczny jak w sprawdzonym przez setki firm - module Rejstr Sprzedaży VAT 2011/2013 dla Subiekta 4 opisanym tutaj.
 4. W przypadku, gdy używana jest stawka Odwrotne Obciążenie, należy na ekranie parametrów podać symbol tej stawki VAT (prawdopodobnie OO).
 5. Wersja DEMO programu pozwoli wygenerować próbne pliki w formacie JPK_V7 (za pierwszą połowę października 2020) - co pozwoli na sprawdzenie ich przydatności w księgowości.
 6. Można powiedzieć, że ten program generuje pliki na podobnej zasadzie jak Subiekt GT v1.64 w module e-Sprawozdawczość JPK_VAT - tj. część ewidencyjną z dodatkowymi ozaczeniami (tyko rejestr sprzedaży).

Link do wersji demonstracyjnej programu:

http://r.netsetup.pl/subiekt_jpk_v7.zip

 

aktualna wersja: 2.0b

 

v1.0 - pierwsza wersja programu

v1.1.2

 

 • dodano możliwość (opcja) wstawiania do pliku wynikowego pustej części deklaracyjnej (może to być przydatne przy wczytywaniu pliku do niektórych programów księgowych)
 • znaczniku od (GTU_1) do (GTU_9) - mogą być rownież zapisane w formie (GTU_01) do (GTU_09) - czyli z poszerzonym (o wiodące zero) numerem GTU.

 

v2.0b - aktlizacja nagłówków do wersji JPK_V7 (2) - wersja 2022 - aktualizacja grzecznościowa polegająca tylko na podmianie nagłówków na nowsze, co pozwala odczytać plik w dotychczasowej formie  w programach księgowych

 

Po ściągnięciu ww pliku, należy jego zawartość rozpakować do dowolnego katalogu i uruchomić plik subiekt_jpk_v7.exe

Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się komunikat o braku wymaganych komponentów ActiveX a program sam zaproponuje instalację tych komponentów (chyba, ze na danym komputerze używane były nasze poprzednie programy z serii JPK).

Program bez zakupionego kodu aktywacyjnego pracuje w trybie DEMO (ograniczenie czasowe i funkcjpnalne), po zakupie - wystarczy podać kod aktywacyjny bezpośrednio w programie.

 

 

Cena programu: 480 pln netto.

 

 

Sposób zamawiania naszych programów jest opisany tutaj.