• Subiekt 4 JPK_MAG - ekran startowy
    Subiekt 4 JPK_MAG - ekran startowy
  • Subiekt 4 JPM_MAG - generacja XML
    Subiekt 4 JPM_MAG - generacja XML

Subiekt 4 DOS JPK_MAG

Uwaga ! Od 1 lipca 2018, na żądanie US, konieczne będzie wygenerowanie i dostarczenie plików JPK_FA i JPK_MAG


Na tej stronie opisany jest moduł generujący JPK_MAG

Moduł do JPK_FA - opisany jest tutaj.

 

Plik JPK_MAG - to plik XML o z góry określonej przez ministerstwo strukturze - zawiera dane  dotyczące dokumentów magazynowych wraz z pozycjami.
W strukturze zawarte są dane na temat dokumentów typu:

  • Przyjęcia Zwenętrzne
  • Wydania Zewnętrzne
  • Rozchody Wewnętrzne
  • Przesunięcia Międzymagazynowe
Aby wspomóc użytkowników programu Subiekt 4 powstał dodatek:

Moduł generujący plik JPK_MAG dla Subiekta 4.

 

Generator plików JPK_MAG naszego autorstwa, działa podobnie jak wcześniejszy moduł generujący JPK_VAT.

 

Aktualna wersja programu: 1.0

 

Link do aktualnej wersji programu dostępny jest na dole tej strony.

 

Zadaniem tego programu jest wygenerowanie pliku typu JPK_MAG na podstawie danych z  programu Subiekt 4.

Utworzony plik - to plik XML zgodny ze specyfikacją JPK_MAG(1).

 

Ważne Uwagi dotyczące programu:

 

Program subiekt_jpk_mag - jest programem pracującym w systemie Windows (XP,Vista,7,8,10) i pobiera dane bezpośrednio z programu Subiekt 4, nawet podczas pracy innych stanowisk. Sposób działania programu widoczny jest na zrzutach ekranu widocznych po prawej stronie.

 

Subiekt 4 a dokumenty magazynowe - koniecznie przeczytaj !

 

W nowoczesnych programach - typu Subiekt GT - istnieje wyraźny rozdział między dokumentami obrotowymi (np. Faktura VAT sprzedaży) a dokumentami magazynowymi (np. WZ). Dokumentom obrotowym towarzyszą automatyczne dokumenty magazynowe.

W pewnych sytuacjach - np. kiedy korygujemy FS - wypisujemy dokument KFS (Korekta Faktury VAT Sprzedaży) i część z pozycji wycofujemy (zmniejszamy ilość) a przy części pozycji ilość zwiększamy lub dopisujemy nowe pozycje - taki dokument pociąga za sobą wygenerowanie dwóch auto-dokumentów magazynowych - PZ (ilości zmniejszane) i WZ (ilości zwiększane lub dodane).

W tym momencie - w systemach takich jak Subiekt GT - wygenerowanie pliku JPK_MAG jest proste - po prostu należy zapisać do pliku wspomniane dokumentu PZ, WZ oraz RW i MM ... i sprawa jest gotowa.

 

Niestety - w przypadku Subiekta 4 - sprawa nie jest już taka różowa. W tym programie rolę dokumentów magazynowych, a więc dokumentów wpływających na stan magazynu przejmują dokumenty obrotowe. Co więcej - dokumenty typu WZ i PZ mają charakter tymczasowy, ponieważ jeśli wystawimy klientowi Fakturę VAT na podstawie wcześniej wypisanego dokumentu (albo wielu dokumentów) typu WZ - to WZtka zostaje anulowana, a jej funkcję przejmuje nowo powstała FS. Widać to w remanencie na dany dzień - towar pojawia się na nowo w dniach, w których go wcześniej nie było (był wydany na WZ) i ponownie znika w dniu wystawienia FS.

Tak działa Subiekt 4 i tego nie zmienimy.

Niemniej - napisanie prostego eksportera PZ i WZ okazuje się w tym przypadku pozbawione sensu - ponieważ w praktyce - generowany plik byłby pusty, ewentualnie zawierałby tymczasowe dokumenty WZ i PZ z danego okresu. Eksportowanie anulowanych dokumentów też niewiele da, ponieważ mogło by się to sprawdzić tylko jeśli zawsze przed wystawieniem dokumentu np. FS - tworzylibyśmy wcześniej dokument WZ a faktury nie byłyby modyfikowane w stosunku do WZ - a to jest nierealne.

 

Dlatego też niniejszy moduł - generujący JPK_MAG z Subiekta 4 - okazał się zdecydowanie najtrudniejszy do napisania w porównaniu do pozostałych modułów z cyklu JPK.

 

W naszym module zastosowaliśmy złożoną analizę danych opartą na pozycjach wszystkich dokumentów obrotowych i magazynowych co skutkuje utworzenie wirtualnych dokumentów magazynowych eksportowanych do pliku JPK_MAG.

Przykładowo - dla dokumentu FS 123/2018 - program wylicza wirtualną WZtkę o numerze WZ-FS 123/2018 powiązaną z fakturą FS 123/2018 (struktura przewiduje odwołanie do numeru faktury).

Biorąc po uwagę wcześniej opisany przykład z dokumentem KFS - w pliku wynikowym pojawią się (jeśli mamy do czynienia z jednoczesnym wejściem i wyjściem towaru) dwa dokumenty magazynowe: PZ-KFS 10/2018 i WZ-KFS 10/2018 powiązane z KFS 10/2018. Oczywiście dokumenty wirtualne ograniczone są jedynie do towarów i kompletów z pominięciem usług.

 

Tak przygotowany plik JPK_MAG dla Kontroli Skarbowej -  będzie zawierał rzetelne dane dotyczące ruchu magazynowego.

 

 


Link do wersji demonstracyjnej programu:

http://r.netsetup.pl/subiekt_jpk_mag.zip

 

aktualna wersja: 1.0

 

 

Po ściągnięciu ww pliku, należy jego zawartość rozpakować do dowolnego katalogu i uruchomić plik subiekt_jpk_mag.exe

Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się komunikat o braku wymaganych komponentów ActiveX a program sam zaproponuje instalację tych komponentów (tylko jeśli nie były one instalowane wcześniej).

Program bez zakupionego kodu aktywacyjnego pracuje w trybie DEMO (ograniczenie czasowe), po zakupie - wystarczy podać kod aktywacyjny bezpośrednio w programie.

 


 

Cena programu: 480 pln netto.

 

W pakiecie z programem generującym JPK_FA - przysługuje dodatkowy rabat.

 

Ceny pakietu JPK_FA + JPK_MAG - zamiast 960 plnmożesz wydać mniej:

  • JPK_FA + JPK_MAG - cena zestawu: 800 pln netto

Sposób zamawiania naszych programów jest opisany tutaj.