• Subiekt GT analiza sprzedaży, stany minimalne
    Subiekt GT analiza sprzedaży, stany minimalne
  • Subiekt GT analiza sprzedaży, stany minimalne
    Subiekt GT analiza sprzedaży, stany minimalne

Analiza sprzedaży + wspomaganie tworzenia zamówień + aktualizacja stanów minimalnych

 

 

Program posiada dwie funkcjonalności.

 

Analizuje towary z wybranych grup towarowych.

Analiza uwzględnia sprzedaż w zadanym okresie na wybranym magazynie.

 

Ilość wydana z magazynu (WZ, opcjonalnie RW) w okresie (zakres dat) jest przeliczana na średnią sprzedaż w zadanym

czasookresie (parametr określający ilość dni, na które chcemy być zatowarowani).

 

Na podstawie tej ilości proponowana jest wartość pola "stan minimalny" oraz aktualne braki

w stosunku do tej wartości.

 

Zestawienie w formie tabelarycznej (z możliwością sortowania oraz exportu do Excela (plik XLS)) zawiera następujące dane:

 

- symbol towaru

- nazwę towaru

- stan aktualny

- 3 ostatnie daty oraz ceny zakupu wraz z informacją o dostawcy

- cenę z ostatniego PW

- cenę sprzedaży

- ilość sprzedaną w zadanym okresie

- średnią ilość sprzedaną w przeliczeniu na czasookres (parametr)

- proponowany stan minimalny

- aktualny stan minimalny

- aktualny brak w stosunku do proponowanego stanu minimalnego

 

Propozycję stanu minimalnego można zmienić.

 

Tak przygotowane zestawienie, może posłużyć do stworzenia zamówienia do dostawcy.

 


Algorytm wyliczania stanów minimalnych, na przykładzie:

Parametry:

- czasookres =. 30 dni
- analizujemy sprzedaż z 3 miesięcy - dla uproszczenia z 90 dni

 

1. Program dzieli ilość dni w analizowanym okresie (w przykładzie 90 dni) na  czasookres.

W ten sposób uzyskujemy informację ile czasookresów mieści się w zadanym zakresie dat ->  90/30 = 3
2. Dla każdego analizowanego towaru obliczana jest ilość sprzedana w okresie (na WZ).

3. Ilość ta, dzielona jest przez 3 (patrz pkt.1)

Zakładając, że w analizowanych 3 miesiącach danego towaru sprzedało się 180 sztuk, to proponowany stan minimalny to 180/3 = 60.
Czyli chcąc mieć zapewniony towar na 30 dni, należy mieć go w ilości 60 sztuk (bo średnio schodzą 2 sztuki dziennie).

 

Obliczony stan minimalny  to 60 szt.

 

4. Dodatkowo, jeśli obliczony stan minimalny równy jest 0, to jest on ustawiany na 1 (opcja)

 

5. Proponowany stan zaokrąglany jest do pełnej jedności w górę.

 

Z analizy, wykluczone są towary o aktualnym stanie minimalnym = 999.


 

Drugą funkcjonalnością modułu, jest możliwość zapisania w bazie Subiekta GT nowych ilości minimalnych w zaznaczonych kartotekach towarowych.

 

 

Cena programu: 490 zł netto

 

 


Demo: kliknij

Aktualna wersja: 1.8

Opis zmian: kliknij

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc