• Subiekt GT->Parametry->Pola Własne
  Subiekt GT->Parametry->Pola Własne
 • wybieramy Towary i Usługi...
  wybieramy Towary i Usługi...
 • możemy dodać pole standardowe
  możemy dodać pole standardowe
 • ... lub pole rozszerzone (kwota)
  ... lub pole rozszerzone (kwota)
 • Na liście towarów wybieramy <br> listę kolumn <br>(po ponownym uruchomieniu Subiekta)
  Na liście towarów wybieramy
  listę kolumn
  (po ponownym uruchomieniu Subiekta)
 • zaznaczamy kolumny
  zaznaczamy kolumny
 • Multi Stany 2 - ekran startowy
  Multi Stany 2 - ekran startowy
 • Aktualizacja kartotek towarowych...
  Aktualizacja kartotek towarowych...
 • Wymagane dane widoczne <br>na liście towarów <br>w ustawieniach listy, możliwa jest <br>)zmiana nazw kolumn)
  Wymagane dane widoczne
  na liście towarów
  w ustawieniach listy, możliwa jest
  )zmiana nazw kolumn)

Multistany 2 [PRO] - wersja rozszerzona

 

Program MultiStany 2 dla Subiekta GT, pozwala na cykliczne wpisywanie do pól własnych kartotek towarowych (pola własne standardowe i rozszerzone) stanów, rezerwacji (i innych wartości)  z wybranych lub wszystkich magazynów.

 

UWAGA !! Zrzuty ekranów z prawej strony - pokazują jak skonfigurować pola własne i jak użyć ich na liście towarów w Subiekcie GT !

 

To pozwala na wgląd do tych danych z poziomu list towarowych bezpośrednio w programie Subiekt GT.

 

UWAGA ! Od wersji 2.0 - program multi stany 2 występuje również w wersji PRO - która umożliwia pobieranie danych z innej bazy subiekta GT (inny podmiot, firma) - w tym przypadku synchronizacja następuje po Symbolu towaru.

Dodakowe info na zakończenie opisu.

 

Konfiguracji dokonujemy, poprzez zdefiniowanie odpowiednich pól własnych w programie Subiekt GT.

W module Administracja -> Parametry -> pola własne, należy dla "towarów i usług" zdefiniować  pola własne.

Program obsługuje standardowe pola własne oraz pola rozszerzone typu kwota.

 

Pola rozszerzone typu kwota, są w bazie danych wartościami numerycznymi, stąd dają się lepiej sortować, niż standardowe pola własne, gdzie zapis przechowywany jest w formie tekstu (aby skorzystać z pól rozszerzonych należy posiadać jedn z Plusów dla Insert GT)

 

Pola powinny mieć nazwę wg schematu:

 

M_?/MAG

 

gdzie M_ - to prefix oznaczający pole dla programu multi_stany2

 

? - to informacja jaka wartość ma być w danym polu wpisywana.

dostępne możliwości:

 

 • S - Stan
 • R - Rezerwacja
 • D - Dostępne (stan - rezerwacja)
 • M - ilość na MMkach przychodzących z odłożonym skutkiem magazynowym  (niebieski plus - towar w drodze)
 • Z - ilość na niezrealizowanych Zamówieniach do dostawców

 • W - ilość na dokumentach sprzedaży z Wycofanym skutkiem magazynowym
 • O  - ilość na dokumentach sprzedaży z Odłożonym skutkiem magazynowym 

 • X - Stan aktualny minus ilość na dokumentach sprzedaży z Wycofanym skutkiem magazynowym
 • Y- Stan aktualny minus ilość na dokumentach sprzedaży z Odłożonym skutkiem magazynowym
 • P - Ilość na PZ z Odłożonym skutkiem magazynowym

 • WO - Ilość na WZ z Odłożonym skutkiem magazynowym
 • SWO - Stan aktualny minus ilość na WZ z Odłożonym skutkiem magazynowym (WO)

 • WM:X - Średniomiesięczne Wydania Magazynowe (WZ + RW + MM) w okresie X ostatnich miesięcy (miesiąc = 30 dni)
 • IWZ:YYYY - Ilość na WZ w zadanym (YYYY) roku


MAG - symbol magazynu lub * (wszystkie magazyny)

Przykłady:
M_S/*
- stan zbiorczy z wszystkich magazynów
M_D/MAG - ilość dostępna na magazynie MAG
M_R/M2 - ilość zarezerwowana na magazynie M2

 

M_X/MAG - stan na magazynie MAG minus ilość na dokumentach sprzedaży z Wycofanym skutkiem magazynowym.

 

WM:12/MAG - średnio-miesięczne Wydania Magazynowe za ostatnie 12 miesięcy (zejście z magazynu MAG)

 

M_IWZ:2015/* - sumaryczna ilość na WZ w roku 2015 (na wszystkich magazynach

 

* uwagi końcowe  

 • program powinien być uruchamiany cyklicznie, aby wartości w polach własnych były aktualne
 • uruchomienie programu z dowolnym parametrem - powoduje pominięcie ekranu startowego
 • program może być uruchamiany ręcznie - na żądanie lub z harmonogramu zadań Windows (np. co 10 minut)
 • pierwsze uruchomienie programu może być długotrwałe. Kolejne aktualizacje dotyczą tylko wartości zmienionych.
 • aktualna wersja dla opcji O i Y zlicza sprzedaż z FS i PA (FS zbiorcze nie są liczone)

 

Informacje dotyczące wersji PRO:

 

Wersja PRO umożliwia pobieranie danych z innej bazy subiekta GT (inny podmiot, firma) - w tym przypadku synchronizacja następuje po Symbolu towaru.

 

W przypadku wersji PRO - konieczne jest skonfigurowanie 2 połączeń do bazy SQL.

Pierwsze połaczenie - to połączenie standardowe - czyli BIORCY danych, drugie połączenie - definiuje DAWCĘ danych.

Dawców danych może być wielu - w tym przypadku program multi_stany2 PRO musi być skonfigurowany w kilku osobnych katalogach - osobno dla każdej pary dawca->biorca.

W takim wariancie - konieczne może okazać się skonfigurowanie unikalnych prefixów w nazwach pól własnych - szczegółowe informacje w pliku konfiguracyjnym konfiguracja.cfg

Licencja na program dotyczy biorcy danych.


 

Cena programu: 490 zł netto (wersja standard)

690 zł netto (wersja PRO)

 

dla użytkowników programu multi_stany2 w wersji standard - wersja PRO w cenie specjalnej: 250 zł netto

 


Demo: kliknij (wersja standardowa)

Demo: kliknij (wersja PRO)

 

 

Aktualna wersja: 2.5

Opis zmian: kliknij

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc

 

 

Proszę zapoznać się z opisem zawartym w pliku opis.txt.