• Subiekt gt: Rozliczenie handlowców
  Subiekt gt: Rozliczenie handlowców
 • Subiekt gt: Rozliczenie handlowców
  Subiekt gt: Rozliczenie handlowców

Rozliczenie Handlowców [PRO]

Program umożliwia szybką i precyzyjną kontrolę pracy handlowców oraz ułatwia rozliczenie prowizji.

 

Do analizy wchodzą dokumenty typu Faktura Sprzedaży oraz Korekta FS (w zależności od wyboru). (*)

 

Program pracuje w dwóch trybach.

 

W trybie standardowym, w skład analizy wchodzą jedynie dokumenty w pełni zapłacone.

 

W trybie uproszczonym, o wejściu danego dokumentu do analizy, decyduje jedynie data wystawienia (bez względu na rozliczenie).

 

Analiza danych wykonywana jest dla podanego zakresu dat - przy czym zakres ten dotyczy daty ostatecznej spłaty faktury (tryb standardowy) lub daty wystawienia dokumentu (tryb uproszczony).

 

Opcjonalnie, z analizy można wykluczyć dokumenty, które zostały spłacone powyżej X dni po terminie (X - parametr, dostępny jedynie w trybie standardowym)

 

Każdy dokument jest przypisywany do handlowca. Aktualnie, program umożliwia 4 sposoby wiązania dokumentu z handlowcem:

 • pole Wystawił(a) dokumentu
 • wybrane pole własne tekstowe (standardowe) w kartotece kontrahenta
 • opiekun kontrahenta (pole w kartotece kontrahenta powiązane z listą pracowników podmiotu)
 • kategoria dokumentu

Na życzenie, możliwe jest dodanie nowych sposobów kojarzenia dokumentu z handlowcem.

 

Program, pokazuje wynik w dwóch powiązanych tabelach.

 

Górna tabela pokazuje wynik pogrupowany wg handlowców, dolna szczegółowe dane dotyczące dokumentów przypisanych do wskazanego handlowca (**)

 

Każda z tabel może być wyeksportowana do Excela lub CSV.

 

W wynikach widocznych na ekranie, widać m.in. takie dane jak:

 • obrót netto
 • koszt własny sprzedaży
 • zysk
 • wartość netto towarów
 • prowizję

Na widoku szczegółowym widoczne są również dane związane z konkretnymi dokumentami (numer, data wystawienia, data wystawienia, termin płatności, data zapłaty, nazwa kontrahenta). Widoczna jest również wartość netto dokumentu dla towarów i usług oraz zysk na towarze.

 

Prowizja wyliczana jest wg zadanego procentu, od towaru i/lub usług, od zysku lub obrotu.

 

Ponieważ ewentualne prowizje (stanowiące procent od obrotu lub zysku), wypłacane są tylko i wyłącznie od faktur zapłaconych w całości, to w interesie handlowca jest dopilnowanie spłaty wystawionych dokumentów ! (***)

 

 

(*)  Możliwe jest również włączenie do analizy Paragonów (Imiennych i Zwykłych)

(**) Od wersji 2.0, dostępny jest również widok pogrupowany wg firm.

(***) Nie dotyczy trybu uproszczonego

 

 

Cena programu: 490 zł netto

 

Nowość: Dostępna jest również wersja rozszerzona programu (PRO), która pozwala na analizę dokumentów sprzedaży na poziomie grupy towarowej oraz zmienne prowizje w zależności od handlowca i grupy towarowej. Koszt programu: 690 zł netto

 

Wersja PRO - zmiany w stosunku do wersji podstawowej:

 

1) tryb rozszerzony - grupowy, który spowoduje, że dokumenty widoczne w dolnej tabeli w widoku dokumentów - będą
rozszerzone do poziomu grup towarowych na danym dokumencie.

W tym momencie, w tabeli wpis dotyczący danego dokumentu wygląda mniej więcej taki (część pól):

prowizja data wystawienia
numer dokumentu
termin_platnosci
data_zaplaty
wartosc_netto
koszt
zysk
10
2013.07.09
FS 123/2013
2013.07.16
2013.07.16
10000
500
500

 

W trybie grupowym taki wpis będzie zwielokrotniony do ilości grup towarowych 
występujących na dokumentcie:
prowizja data wystawienia
numer dokumentu
grupa towarowa
termin_platnosci
data_zaplaty
wartosc_netto
koszt
zysk
5
2013.07.09
FS 123/2013
podstawowa
2013.07.16
2013.07.16
700
250
450
2
2013.07.09 FS 123/2013 mrożonki
2013.07.16 2013.07.16 300
250
50


Czyli w zasadzie dokument jest powielony - ale w numerze dokumentu wyszczególniona jest nazwa grupy, wartości są odpowiednio przeliczane (netto, koszt, zysk).


Włączenie tej funkcjonalności wymaga ustawienia odpowiedniego parametru w pliku konfiguracyjnym:

 

analiza_grup_towarowych=tak

 

2) Zmienny procent prowizji.
Domyślnie, dla każdego dokumentu będzie przypisywany domyślny procent prowizji.
Jest jednak możliwość, aby na danej pozycji (czyli na poziomie grupy towarowej)  "użyć" innego procentu, który będzie wynikał z dodatkowej tabeli.

Dodatkowa tabela prowizyjna to 3 pola:

 

handlowiec grupa prowizja
stefan 4
stefan mrożonki 2

Będzie to skutkowało tym, że dla Stefana, każdy dokument  i grupa będzie liczona na 4 procentach (zamiast innego domyślnego procentu - np. 3%) a w przypadku grupy mrozonki - będzie to prowizja 2 %.

 

 


Demo Rozliczenie Handlowcow: kliknij

Demo Rozliczenie Handlowcow PRO: kliknij


Aktualna wersja: 3.5.2

Opis zmian: kliknij

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc