• Ekran Startowy
    Ekran Startowy
  • Terminy Ważności dla Subiekta GT
    Terminy Ważności dla Subiekta GT

Terminy Ważności

Terminy Ważności dla Subiekta - to program, który szybko pozwoli zorientować się, którym towarom zbliża się koniec terminu ważności.

 

W Subiekcie GT  - terminy ważności możemy zobaczyć i wykorzystać podczas sprzedaży - przy użyciu funkcji Rozbicie Pozycji, ale zbiorczy wgląd w te dane nie jest możliwy.

 

Program przeprowadza analizę wskazanego magazynu i wszystkich / wybranych towarów.

Na wyniku przedstawione zostaną tylko te towary, których termin ważności kończy się przed upływem podanej liczby dni (150 dni w przykładzie).

 

Wynikowa tabela zawiera następujące dane:

- Symbol towaru

- Nazwę towaru

- Ilość dni - parametr dla towaru (w przykładzie 150) - informacja poniżej

- Datę dostawy

- Ilość pozostałą

- Wartość netto

- Termin Ważności

- Ilość dni pozostałą do terminu ważności (wartości ujemne wskazują, że termin już upłynął)

- Kod dostawy

 

Na wyjaśnienie zasługuje kolumna Il.Dni - w tej kolumnie przypisywana jest indywidualna liczba dni towaru, poniżej której towar jest zgłaszany w wyniku analizy.

Domyślnie - trafia tutaj wartość parametru ustawionego na głównym ekranie aplikacji (w przykładzie 150), jednak ta wartość może być nadpisana.

 

Wartość indywidualną dla danego towaru można zapisać w polu własnym standardowym w kartotece towarowej, przy czym numer pola własnego, w którym przechowujemy te dane - należy zdefiniować w pliku konfiguracyjnym programu.

Dostęp do pliku konfiguracyjnego można uzyskać po wciśnięciu klawisza Edycja pliku konfiguracyjnego.

 

Ale to nie wszystkie możliwości programu.

 

Wynik raportu można jednym kliknięciem wysłać mejlem - przy użyciu konta pocztowego i na adres zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym email.cfg.

Co więcej - całą operacja - tj. pobranie danych i wysłanie mejla z raportem - może być całkowicie zautomatyzowana.

 

Wystarczy uruchamiać program z parametrem auto - najlepiej z harmonogramu zadań windows, aby cyklicznie była wykonywana analiza terminów ważności.

Szczegóły w pliku opis.txt.


Cyklicznie otrzymywany emailem raport - przypomni handlowcom, aby jak najszybciej sprzedać towar, któremu kończy się termin ważności.

 

 

Cena programu: 450 zł netto

 

 


 

Demo: kliknij

 

Aktualna wersja:1.1.1

 

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc