• Ekran Startowy
    Ekran Startowy
  • Główne okno programu
    Główne okno programu

Eksport Faktur do FK-Mikroplan

Program umożliwia eksport faktur sprzedaży z Subiekta GT do systemu Finansowo Księgowego firmy MIKROPLAN.

 

Dane Faktur Sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT trafiają do pliku o ściśle określonej strukturze. Subiektowe symbole stawek VAT są po drodze przekształcane na symbole używane w programie MikroPlan.

 

 

Cena programu: 450 zł netto

 


Demo: kliknij

Aktualna wersja: 1.1

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc