• Ekran Startowy
  Ekran Startowy
 • Program w akcji...
  Program w akcji...
 • Przegląd zamówień
  Przegląd zamówień
 • Przegląd pozycji zamówienia
  Przegląd pozycji zamówienia
 • Relizacja pozycji zamówień...
  Relizacja pozycji zamówień...

Zaawansowana Obsługa Zamówień dla Subiekt GT

 

Program przeznaczony jest do zaawansowanej obsługi procesu zarządzania zamówieniami i ich realizacją.


Program występuje w dwóch wariantach :

 • do obsługi procesu sprzedaży
 • do obsługi procesu zakupu


Program pozwala na analizę aktualnego stanu realizacji poszczególnych zamówień oraz ich stopniową realizację.
Poszczególne pozycje różnych zamówień mogą być realizowane w dowolny sposób - na wielu fakturach / dokumentach magazynowych.


Mamy więc możliwość – z jednej strony realizacji na jednym dokumencie (faktura / dokument magazynowy) pozycji z różnych zamówień źródłowych, a z drugiej strony możliwość realizacji poszczególnych pozycji zamówienia na wielu dokumentach.


Cechy programu:

 

 • Analizę zamówień możemy wykonać dla wybranego lub wszystkich kontrahentów
 • Możemy analizować wszystkie zamówienia lub te, które są wg Subiekta GT niezrealizowane
 • Opcjonalnie, w analizie mogą nie uczestniczyć zamówienia wystawione przed wskazaną w konfiguracji datą (np. datą rozpoczęcia korzystania z programu ns_zamówienia ). To pozwala na pominięcie starych zamówień realizowanych w różny sposób przed rozpoczęciem użytkowania niniejszego programu.
 • faktura/dokument magazynowy realizujący zamówienie NIE POWINIEN mieć daty wcześniejszej niż zamówienie źródłowe (to może źle wpływać na analizę)
 • Zamówienia i ich pozycje mogą przybierać 3 stany:
 • 'N' - zamówienie / pozycja niezrealizowana
 • 'C' - zamówienie / pozycja zrealizowana częściowo
 • 'Z' - zamówienie / pozycja zrealizowane całkowicie
 • Poszczególnym staną odpowiadają kolory - odpowiednio - czerwony, żółty, zielony
 • Program wylicza procentowy stan realizacji poszczególnych zamówień
 • Po analizie program aktualizuje flagi Zamówień w programie Subiekt GT (wymagany jest Zielony lub Czerwony PLUS Dla InsERT GT). Funkcjonalność jest opcjonalna i wymaga dodatkowej konfiguracji (przypisanie założonych w Subiekcie flag do poszczególnych statusów)
 • Dla zamówień zrealizowanych - moduł nadaje subiektowy status "Zrealizowano bez dokumentu"
 • Realizacja poszczególnych pozycji zamówień, polega na utworzeniu dokumentu typu (Faktura Sprzedaży / WZ lub Faktura Zakupu / PZ) przy użyciu interfejsu programu ns_zamowienia.
 • Analiza stanu realizacji opera się na sprawdzeniu dokumentów typu WZ/PZ, które powstały w procesie realizacji zamówień (dla dokumentów typu FS/FZ analizowane są skojarzone dokumenty Auto-WZ/PZ)
 • Na dokumentach WZ/PZ, informacja o źródłowym zamówieniu, przechowywana jest w polu Opis Pozycji w postaci:

ZK 123/2010, ABC123, poz.2
gdzie :
ZK 123/2010 to numer zamówienia źródłowego nadany przez Subiekta
ABC123 - to numer oryginalny zamówienia
poz.2 - to lp pozycji na zamówieniu źródłowym.

 • Ze względu na powyższy, czytelny zapis, już na fakturze/WZ/PZ możemy wydrukować informacje o pochodzeniu pozycji !
 • po zapisie faktury, zależnie od ustawień w konfiguracji, automatycznie może wykonać się kolejna analiza zamówień - a tym samym aktualizacja stanów realizacji, flag i statusów

 

Cena programu: 650 zł netto

za pierwszy moduł (wersja zakupowa lub sprzedażowa)

 

Drugi moduł: 100 zł netto

 

 


Demo: kliknij (wersja sprzedażowa)

Demo: kliknij (wersja zakupowa)

Aktualna wersja: 1.9.4

Opis zmian: kliknij

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc

 

Program wymaga zainstalowania dodatkowych komponentów ActiveX - szczegółowe informacje na ww stronie pomocy.