• Subiekt GT - Import Rozrachunków
  Subiekt GT - Import Rozrachunków
 • Subiekt GT - Import Rozrachunków
  Subiekt GT - Import Rozrachunków

Import Rozrachunków z CSV

 

Program umożliwia Import Rozrachunków - czyli Należności i Zobowiązań - z pliku CSV do Subiekta GT.

 

Dane mogą pochodzić z dowolnego systemu, jak również z innego podmiotu Subiekta GT.

 

Możliwe, że z różnych przyczyn zakładamy nową bazę Subiekta GT i z poprzedniej chcemy przenieść towary, kontrahentów, stany magazynowe i nierozliczone rozrachunki.

O ile kartoteki towarowe, kontrahentów i stany  - możemy przenieść (wspomagając się komunikacją lub innymi naszymi programami)  - to z rozrachunkami nie jest to już takie proste. Dlatego właśnie powstał ten program.

 

Stworzenie pliku CSV z rozrachunkami zapisanymi w Subiekcie GT to zaledwie kilka kliknięć myszką:

- uruchamiamy moduł rozrachunki wg dokumentów

- kopiujemy zawartość całej listy (operacje na liście -> kopiuj listę)

- wklejamy (Ctrl-V) listę do arkusza

- arkusz zapisujemy w formacie CSV.

 

Do utworzenia pliku CSV zalecam program Calc z pakietu Open Office.

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że importując dane ze schowka (wklejanie przez Ctrl-V) należy wybrać tabulator jako separator pól.

Uwaga ! Warto również zaznaczyć wszystkie kolumny w podglądzie importowanych danych i zmienić typ na "tekst" (zamiast typu standardowy). Ta operacja spowoduje, że dane będą odczytywane bez konwersji. Ma to największe znaczenie dla pola symbol - w przypadku pola standardowego, symbol "000088" będzie potraktowany jako liczba 88.

 

 

Utworzony w ten sposób plik CSV będzie zgodny z oczekiwaniami opisywanego tutaj programu. Pola wymagane w pliku CSV to:

 • "T" - typ rozrachunku (NAL albo ZOB)
 • "Data powstania" - data powstania należności / zobowiązania
 • "Dokument" - numer dokumentu tworzącego należność / zobowiązanie
 • "Symbol" - Symbol kontrahenta (kontrahenci o danych symbolach muszą istnieć w Subiekcie GT)
 • "Termin płatności" - nazwa pola mówi sama za siebie
 • "Należność w PLN" - kwota należności
 • "Zobowiązanie w PLN" - kwota zobowiązania

Kolejność pól nie ma znaczenia.

 

Należy sprawdzić w jakim formacie została zapisana data w pliku CSV. Zależnie od tego formatu należy w polu format daty (ekran 2) wprowadzić YDM (jeśli format to rok-miesiąc-dzień) lub DMY (dzień-miesiąc-rok). Informacja na ten temat dostępna jest pod linkiem pomoc na głównym ekranie aplikacji.

 

Program importuje dane przy użyciu Sfery dla Subiekta GT - wystarczy wersja próbna.

 

Import należy bezwzględnie wybróbować na kopii bazy danych (przed importem na bazę produkcyjną).

 

 

Cena programu: 300 zł netto

 


Demo: kliknij

Aktualna wersja:1.0

 

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc