• 1. Ekran Startowy
  1. Ekran Startowy
 • 2. Analiza składników
  2. Analiza składników
 • 3. Analiza składników
  3. Analiza składników
 • 4. Wygenerowany dokument RW
  4. Wygenerowany dokument RW
 • 5. Analiza kosztu na RW
  5. Analiza kosztu na RW
 • 6. Wygenerowany dokument PW
  6. Wygenerowany dokument PW
 • 7. Wydruk Receptur
  7. Wydruk Receptur
 • 8. Wydruk Zbiorczy Składników
  8. Wydruk Zbiorczy Składników

Auto Kompletacja

 

Program Auto Kompletacja dla Subiekt GT Sfera - automatyzuje złożony proces tworzenia kompletów w programie Subiekt GT.

 

Opis działania programu.

 

Działanie programu podzielone jest na kilka etapów.

 

Pierwszy etap, to analiza możliwości zmontowania kompletów.

Źródło danych o przetwarzanych kompletach stanowi dokument typu Zamówienie od Klienta (ZK).

 

Po wybraniu dokumentu ZK, program analizuje wszystkie komplety  występujące na wskazanym dokumencie.

Dla każdego kompletu pobierana jest lista składników i ich bieżący stan magazynowy (stan lub ilość dostępna !).

 

Następnie - wykonywana jest narastająca analiza stanów a jej wynik widoczny jest na ekranie nr 2.

 

Na czerwono zaznaczone są te komplety, które nie mogą być zmontowane, ze względu na brak składników.

Kolumna Stan narastająco pokazuje stan magazynowy z uwzględnieniem aktualnego oraz  wszystkich poprzednich  wystąpień danego składnika.

 

Pozycje czerwone są domyślnie odznaczone, a pozostałe - zaznaczone.

Operator może zmieniać zaznaczenie kompletów (zaznaczenie składnika danego kompletu zaznacza również pozostałe składniki kompletu).

Istnieje możliwość filtrowania listy - pozycje wszystkie, zaznaczone lub niezaznaczone.

Dane z listy mogą być wyeksportowane do formatu XLS lub CSV.

 

 

Drugi etap.

W tym etapie, możliwe jest skompletowanie zaznaczonych pozycji.

Kliknięcie na przycisku Kompletacja spowoduje wygenerowanie pojedynczego dokumentu RW (ekran nr 4).

Dokument, po opcjonalnej korekcie operatora, może zostać zapisany.

Program ponownie odczytuje ten dokument, sprawdzając rzeczywisty koszt poszczególnych składników.

Na tym etapie możliwy jest zapis dokumentu PW, który wprowadzi odpowiednie komplety na stan magazynu. Każdy komplet będzie wchodził w cenie zgodnej z kosztem rozchodu konkretnych dostaw składników (ekran 6).

 

Dodatkowe funkcje.

Program Auto Kompletacja posiada jeszcze dodatkowe możliwości związane ze wspomaganiem procesu kompletacji kompletów.

 

Wbudowane są dwa raporty:

 

 • Wydruk Receptur - umożliwia, dla każdego zaznaczonego kompletu, wydruk receptury - z uwzględnieniem ilości składnika w komplecie oraz ilości potrzebnej do zmontowania wymaganej liczby kompletów. Przykładowy raport widoczny jest na ekranie 7.
 • Wydru Zbiorczy - zawierający sumaryczną listę składników potrzebnych do zmontowania wszystkich wybranych kompletów. Przykład widoczny jest na ekranie nr 8.

Każdy raport może być modyfikowany, dzięki wbudowanemu edytorowi raportów.

 

Od wersji 2, program ma możliwość pracy na wielu ZK jednocześnie.

Posiada również dodatkową opcję zbiorczego wypisywania Faktur VAT i Paragonów na podstawie wybranych ZK.

 

 

Cena programu: 990 zł netto

 

 

 


Demo: kliknij

Aktualna wersja: 3.4.2

Lista zmian: tutaj

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc